wtorek, 25 czerwca 2024

 

BOYISH
Kacper Będkowski
 
Wernisaż wystawy odbędzie się 28.06.2024 godz. 13:00
Galeria Rektorat im. Zenona Polusa
ul. Licealna 9, Zielona Góra
Wystawa czynna do 18.10.2024
Galeria otwarta: pn-pt 8:00 - 15:00
 
 

 
Przygotowując się do wystawy, opowiedziałem mamie, co działo się w mojej podstawówce. Wróciłem z projektem do swojego liceum i zdałem sobie sprawę, dlaczego od lat boję się zasnąć. Chciałem opowiedzieć o przemocy rówieśniczej i systemie, który karze za kreatywność.
 
Wystawa powstała dzięki mojej mamie, babci i byłemu chłopakowi. Dziękuję też za udział w wystawie osobom uczącym się obecnie w LO2.
 
Kacper Będkowski
(ur. w 1992 r.)
Absolwent Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2018 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Piotra Szurka. Studiował rok na wydziale grafiki Uniwersytetu Ostrawskiego. Obecnie asystent w pracowni rysunku prof. Pauliny Komorowskiej-Birger i prowadzący laboratorium rozszerzonej rzeczywistości w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ. Od 2019 roku pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze. Interesuje się odbiorem nowych mediów, wizualnością Internetu i zastosowaniem technologii w sztuce.
 

wtorek, 14 maja 2024

Arkadiusz Ruchomski / ZAWSZE WYCHODZĄ OD OKRĘGU / Finisaż wystawy

Zawsze wychod od okręgu 
Arkadiusz Ruchomski
 
Finisaż wystawy odbędzie się 14.06.2024 o godz. 13:00
Galeria Rektorat im. Zenona Polusa
ul. Licealna 9, Zielona Góra
Wystawa czynna do 21.06.2024
Galeria otwarta: pn-pt 8:00 - 14:00
 
 
 

 
Zawsze wychodzą od okręgu 
 
Zawsze wychodzą od okręguto wystawa obiektów czerpiących z symboliki koła, malowanych tuszem okręgów ensō z dalekowschodniej sztuki malarstwa zen. W pracach pejzaże są inspiracją, rodzajem pretekstu do tworzenia obrazu. Wyjęte z natury elementy wprowadzamw obraz-obiekt. Kora, piasek, wosk pszczeli, mech, grzyby, siano to elementy natury zamknięte w moich okręgach. Słońce, Księżyc i inne ciała niebieskie tworzą kolejny z wątków zawierający bliską mi symbolikę koła w wymiarze kosmicznym, a nawet transcendentnym. Tłem dla obiektu jest ściana, która dzięki urowej formie prac, jest w obrazie, będąc jednocześnie poza nim. Wraz z pracami przedstawiającymi kształt koła, na wystawie i w katalogu, pojawia się obraz, w którym kształt koła został zakłócony. Obiekt zatytułowany Dekonstrukcja kołazapowiada nowy cykl, którego punktem wyjścia jest okrąg rozpadający się na fragmenty.
 
Arkadiusz Ruchomski


Twórczości Arkadiusza Ruchomskiego nie można odbierać w kategoriach tradycyjnie pojmowanych dyscyplin artystycznych. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia z malarstwem, czy z rzeźbą. Myślenie werbalne niekiedy ułatwia percepcję, porządkuje ciąg chaotycznych wrażeń estetycznych. Pozwala oswoić dzieło sztuki. Artysta w 2005 roku zdobył Grand Prix w konkursie Obraz Roku 2004” – jego Okrycie było metaforą naszej cielesności. Drewniana marynarka obiekt tyleż absurdalny, co budzący niepokój, prowokuje widza do skojarzeń z naszą materialną i niematerialną egzystencją. W kolejnych cyklach artysta skierował uwagę ku pejzażom. Twórczość Ruchomskiego nigdy nie była prostą mimesis, naśladownictwem, nie sięgała do repertuaru wrażeń wyłącznie optycznych. Artystę interesowała sfera symbolu, odniesień do zjawisk znajdujących się poza zmysłowym oglądem. W najnowszym cyklu Ruchomski ponownie odwołuje się do pejzażu, który jednak jest jedynie pretekstem, wizualną inspiracją do stworzenia obiektu-znaku. Przestrzeń obrazów określona jest kołem. Czasami jest ono obiektem zamkniętym to drewniane tondo o wyraźnych granicach. Niekiedy jego krawędź łamie się i rozpada, przez co granica między obiektem i otoczeniem zanika. Ujawnia się wówczas wewnętrzna konstrukcja rzeczywistości. Obraz-rzeźba działa bryłą elementem pozytywnym i przestrzenią, pustką elementem negatywnym. Przestrzeń rozciąga się wokół i przezeń, rozchodzi się we wszystkich kierunkach naraz: w górę, na boki, w głąb. Nakładające się na siebie płaszczyzny o zróżnicowanych fakturach i kolorach tworzą dla wyobraźni widza łamigłówkę. By ją rozwikłać, obserwator musi odwołać się do swojej wiedzy o świecie i zastanowić nad umownością przekazu. Ruchomski często wprowadza zróżnicowanie materii. Elementy z nieokorowanego drew- na, surowe deski czy krążki drewnianych plastrów umieszczone w rytmicznych układach sąsiadują z fragmentami pokrytymi warstwą tłustej, wibrującej kolorem farby albo z gładką, lśniącą powierzchnią emalii. Powierzchnie malarskie, opracowane niekiedy bardzo subtelnie, o rozedrganej strukturze drobno dzierganych form i kanciastych, łamiących smug farby podsuwają wyobraźni cały wachlarz sugestywnych obrazów. Wyobraźnia wyłapuje tu jednak nie jakieś szczególne podobieństwa, a raczej syntetyczne analogie. Analizując symbolikę prac, wskazać można kilka źródeł inspiracji koło jako obraz świata z jego wieczną cyrkulacją, wieczyście następującymi po sobie porami roku, mandalę, egipskiego uroborosa i japońskie ensō. Koło zawiera w sobie wszelką potencję, jest zarazem jednym i wszystkim. W pradawnych kosmogoniach wszechświat wyobrażony był jako przestrzeń kolista otoczona praoceanem. Ślad tych wierzeń odnajdujemy w kręgach menhirów, w babilońskiej mapie świata, a nawet w podobieństwie łacińskich słów urbs (miasto) i orbis (koło, świat), przywodzącym na myśl kolisty kształt pierwotnych osad rzymskich. Koło ma też nierozerwalny związek z czasem. Mezopotamski podział na 360 stopni jest nawiązaniem do przyjmowanej pierwotnie długości roku solarnego. Koło może być zarazem czasem i wiecznością. Dostrzegamy tu zbieżność egipskiego wyobrażenia wieczności: węża pożerającego własny ogon uroborosa oraz buddyjskiej koncepcji wieczności i bezczasowości, odzwierciedlonej w kole, której najdoskonalszą postacią jest nirwana – „okrągła cisza.  Arkadiusz Ruchomski w swoich okręgach niewątpliwie nawiązuje także do ensō – symbolu buddyzmu zen. Ensō to okrąg wykonywany przez mistrzów kaligrafii japońskiej jednym pociągnięciem pędzla. Nie można go poprawiać. Odzwierciedla charakter artysty. Rysowanie ensō jest jednym z ćwiczeń prowadzących do osiągnięcia doskonałego skupienia i biegłości w tworzeniu obrazów medytacyjnych sumie. Traktuje się je jak praktykę duchową, która powinna być powtarzana codziennie. Ensō symbolizuje pełne oświecenie, okrągłą ciszęi mu pustkę. Okrąg może być pełny lub niedomknięty. Zamknięte koło oznacza doskonałość, zaś otwarte wyobraża ruch i rozwój. Jest to ukoronowanie japońskiej estetyki wabi-sabi z jej asymetrią, nieregularnością, niedoskonałością, prostotą, shizen, czyli autentycznością, i yugen wdziękiem, datsuzoku wolnością i seijaku spokojem. Wszystkie te cechy powinna mieć prawdziwa sztuka. Kreśląc okręgi ensō, artyści Wschodu ujarzmiają chaos. Wyrażają tęsknotę za uświęceniem czasu i przestrzeni, za bezwarunkowym spokojem i duchową doskonałością, za rządzącą kosmosem harmonią. Ta sama myśl przyświeca mistykom chrześcijańskim, gdy mówią o unio mystica zjednoczeniu z Bogiem. Totemiczne kręgi Ruchomskiego uświadamiają, że do obrazu koła należy także jego środek, omfalos pępek, który wydłuża się w kosmiczną oś, łączącą płaszczyzny bytu, a my nieustannie odbywamy duchową podróż ku doskonałości. By znów móc rozpoznać w kosmicznej harmonii uwarunkowane wzajemnie bieguny światło i ciemność, yin i yang, dobro i zło.
 
Katarzyna Haber
 
 
Arkadiusz Ruchomski 
www.ruchomski.com
 
Wykształcenie:
 
Szkoła wyższa:
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny, malarstwo sztalugowe
 
Praca dyplomowa: „Pejzaże Otwarte” w pracowni prof. Stanisława Kortyki (ASP
Wrocław) teoretyczna: „Sztuka jednego uderzenia - buddyzm zen i malarstwo zen”
promotor, prof. dr hab. Anna Jamroziakowa (UAM Poznań)
 
Od grudnia 2008 roku pracuje na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie
 
Grudzień 2017- zamknięcie przewodu doktorskiego pt. „Schronienia” na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Od października 2023 roku prowadzi I Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów.
I i II roku na Wydziale Grafiki
 
Wystawy indywidualne:
 
Maj 2024- „Zawsze wychodzą od okręgu”, Galeria REKTORAT im. Zenona Polusa,
Uniwersytet Zielonogórski, wystawie towarzyszył katalog
 
Marzec 2023- Galeria XX1, „Zawsze wychodzą od okręgu”, Mazowiecki Instytut Kultury,
Warszawa
 
Kwiecień 2022- Galeria Elektor, „Pełnia”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
 
Marzec 2022- Galeria Szewska 16, wystawa indywidualna „Pomiędzy”, Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu
 
Czerwiec 2020- Galeria Nowy Wiek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, wystawa indywidualna
„Pomiędzy”, Zielona Góra
 
Listopad 2017- Galeria Promocyjna, wystawa indywidualna „Schronienia”, Rynek Starego
Miasta 2, Warszawa, wystawie towarzyszył katalog
 
Wrzesień 2015 - Galeria GJB, Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej, Warszawa, „Pejzaże”,
wystawa indywidualna
 
Kwiecień 2015 - Galeria Sztuki Współczesnej „Apteka Sztuki”, Warszawa, „Malarstwo”,
wystawa indywidualna
 
Marzec 2012- Galeria BWA, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wlkp, „2. Cykle”, malarstwo,
wystawie towarzyszył katalog
 
Marzec / Kwiecień 2012 - Galeria BWA, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wlkp, „Dwa cykle”, wystawa indywidualna, wystawie towarzyszył katalog
 
Wrzesień 2009 - Galeria Sztuki Współczesnej „Apteka Sztuki”, Warszawa, „Malarstwo”,
 
Kwiecień 2009 - Galeria Promocyjna, Warszawa, „Pejzaże otwarte”, wystawa
indywidualna, wystawie towarzyszył katalog
 
Kwiecień 2007 - Galeria Stara Winiarnia, „Pejzaże Otwarte”, wystawa indywidualna,
Zielona Góra
 
Wrzesień 2007 - Galeria BWA, Zielona Góra, „Pejzaże Otwarte”, wystawa indywidualna,
wystawie towarzyszył katalog
 
Czerwiec 2007 - Galeria Zero, Berlin, Niemcy, „Pejzaże Otwarte”, wystawa indywidualna,
wystawie towarzyszył katalog
 
Listopad 2006 - Galeria Duża, Miejski Ośrodek Kultury, Gniezno, „Pejzaże Otwarte”,
wystawa indywidualna
 
Wystawy zbiorowe:
 
Grudzień 2023 - wystawa pokonkursowa 27. Międzynarodowego Wschodniego Salonu
Sztuki Lublin 2023, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
 
Październik 2023 -„Liberté, Égalité, Serigrafité!” BWA Zielona Góra
 
Luty 2023- Galeria -1 w Pałacu Czapskich w Warszawie, wystawa wykładowców
i wykładowczyń Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu pt. "Scientia & Intuitio". Wystawa powstała we współpracy Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu. Kurator: Arkadiusz Ruchomski
 
Październik 2021- Hommage à Isaac Bashevis Singer, Galeria Medium, Bratysława
 
Sierpień 2021- wystawa przedaukcyjna „Salon letni”, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa
 
Sierpień 2021- wystawa prac artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z okazji
17. Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, Hommage A Isaac Bashevis
Singer, Galeria Prom, Prom Kultury Saska Kępa, Warszawa
 
Czerwiec 2021- nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
Wydział Malarstwa, wystawa zbiorowa pt „Po sezonie”, Słodownia +1, Stary Browar,
Poznań
 
Luty 2021- wystawa przedaukcyjna, „Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora”, Dom Aukcyjny Desa
Unicum, Warszawa
 
Styczeń 2021- wystawa pokonkursowa 25. Międzynarodowego Wschodniego Salonu
Sztuki Lublin 2020, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
 
Grudzień 2020- wystawa przedaukcyjna „Salon zimowy”, Dom Aukcyjny Rempex,
Warszawa
 
Październik 2020- wystawa prac artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z okazji
17. Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, Hommage A Isaac Bashevis
Singer, Galeria Prom, Prom Kultury Saska Kępa, Warszawa
 
Marzec 2020- udział w zbiorowej wystawie „ Parametryzacja +”, Galeria Salon Akademii,
Plac Konesera, Warszawa
 
Maj 2016 - udział w międzynarodowej wystawie polsko - węgierskiej w ramach
Węgierskiego Roku Kulturalnego w Polsce \"POLISH(ED)HUNGARIAN\", organizatorzy:
Art Market Budapest, Węgry i Galeria Sztuki Współczesnej Apteka Sztuki, Warszawa
 
Kwiecień 2016 – Galeria Wertykalna,"ARTELERIE 2016", międzynarodowa wystawa prac
pedagogów uczelni artystycznych, budynek ASP, Katowice
 
Marzec 2015 - "ARTELERIE 2015", międzynarodowa wystawa prac pedagogów z uczelni
artystycznych, Uniwersytet w Pilznie, Czechy
 
Październik 2014- udział w Warszawskich Targach Sztuki, wystawcą m.in. moich prac
była Galeria Sztuki Współczesnej Apteka Sztuki z Warszawy
 
Marzec 2013- Galeria Miejska w Częstochowie, wystawa zbiorowa pokonkursowa
Pierwszego Międzynarodowego Konkursu „Pejzaż Współczesny”
 
Listopad / Grudzień 2011 - „Galeria – 1”, Centrum Olimpijskie, wystawa zbiorowa
pedagogów wydz. Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 
Październik / Grudzień 2011- „Galeria przy Fabryce”, Ośrodek Dokumentacji
Etnograficznej Wołomin, „Miłosz. Przenikania”, wystawa zbiorowa organizowana przez
Mazowieckie Centrum Kultury i Galerię Krytyków „Pokaz”
 
Sierpień / Wrzesień 2011- Udział w VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny
Artystycznej – Barwy i Faktury, Muzeum Miasta Gdyni, Wystawa zbiorowa. Ekspozycji
towarzyszył katalog
 
Lipiec 2011 - Galeria Wieża, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, „Pejzaże”, wystawa
zbiorowa organizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Galerię Krytyków „Pokaz” z
Warszawy, wystawie towarzyszył katalog
 
Wrzesień 2010 - Udział w VII Międzynarodowym Plenerze artystycznym w Dobrzycy k.
Poznania dla absolwentów i pracowników uczelni wyższych. Plener zakończył się wystawą
 
Wrzesień 2008 - Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra, „Marian
Szpakowski - - kontynuacja”, inspiracja twórczością M. Szpakowskiego, artyści zaproszeni
do projektu przez Muzeum Lubuskie i BWA w Zielonej Górze, wystawie towarzyszył
katalog
 
Grudzień 2007 - Miejski Ośrodek Sztuki, Galeria BWA, Gorzów Wlkp „Kolekcja Starej
Winiarni”, wystawa zbiorowa, wystawie towarzyszył katalog
 
Listopad 2007 - Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, udział w Triennale Malarstwa,
konkurs Im. Mariana Michalika
 
Październik 2007 - Galeria BWA, Rzeszów „Jesienne Konfrontacje”, Triennale Polskiego
Malarstwa Współczesnego
 
Wrzesień 2007 - Galeria Sztuki Współczesnej Wieża Ciśnień, Konin, „Kolekcja Starej
Winiarni”, wystawa zbiorowa, wystawie towarzyszył katalog
 
Sierpień 2007 - Galeria Arsenał, Poznań, „Kolekcja Starej Winiarni”, wystawa zbiorowa
 
Wrzesień 2007 - Galeria Biblioteki Miejskiej w Łebie, inspiracja twórczością
ekspresjonistów niemieckich, plener dla kadry akademickiej z ASP z Poznania, Gdańska,
Wrocławia i z Berlina
 
Luty 2007 - Haddenham Gallery, Haddenham, Anglia, Festival of Polish Art and Culture
 
Październik 2006 - Miejski Ośrodek Sztuki, Galeria BWA, Gorzów, „Salon Jesienny”-
przegląd aktualnych dokonań artystów plastyków i fotografików woj. lubuskiego
 
Kwiecień 2006 - Miejski Ośrodek Sztuki, Galeria Nowych Mediów, Gorzów Wlkp, „Parada
Mistrzów”, Laureaci pięciu edycji konkursu Obraz Roku miesięcznika Art & Business
 
Kwiecień 2006 - Hotel Europejski, Warszawa, wystawa 100 finalistów konkursu „Obraz
roku 2005”, organizowanego przez miesięcznik Art & Biznes
 
Maj 2005 - Galeria Stara Winiarnia, Zielona Góra, Grupa „koło poznania”, wystawa
zbiorowa studentów z ASP Poznań i ISP Zielona Góra
 
Kwiecień 2005 - Królikarnia, Warszawa, wystawa 100 finalistów w konkursie „Obraz Roku
2004” organizowany przez miesięcznik Art & Biznes
 
Kwiecień 2005 - Miejski Dom Kultury, Gorzów Wlkp, „Salon Młodej Sztuki”, wystawa
studentów z wydz. malarstwa
 
Listopad 2004 - Galeria Antoon de Jong, Tilburg, Holandia, wystawa zbiorowa
Marzec 2004 - Galeria 17/3, Zielona Góra, wystawa zbiorowa w mieszkaniu grupy
studentów z ISP z Zielonej Góry
 
Luty 2004 - Galeria PWW, Zielona Góra, wystawa zbiorowa studentów z wydz. malarstwa.
 
Sierpień 2003 - Galeria Sztuki Współczesnej Wieża Ciśnień, Konin, Grupa „koło
poznania”, wystawa zbiorowa studentów z ASP Poznań i ISP Zielona Góra
 
Czerwiec 2003 - Galeria Het Ware Huis, Lage Mierde, Holandia, „Pejzaże Wielkopolskie”,
wystawa indywidualna
 
Marzec 2003 - Galeria Rotary Club, Tilburg, Holandia, wystawa zbiorowa artystów
holenderskich i polskich
 
Listopad 2002 - Miejski Ośrodek Kultury,Gorzów Wlkp, „Salon Młodej Sztuki”, wystawa
zbiorowa studentów z wydz. malarstwa